Klub rodičů a přátel Gymnázia Ch.D.

IČO: 70098182, Adresa: Zborovská 45/621, Praha 5

Kontakt: KR.gchd(at)seznam.cz
Úvodní stránka

Stanovy

Školní rok 2015/16
Dopis rodičům
Plán výdajů
Kontaktní rodiče

Přehled členských příspěvků:
ve šk.r.2015/16
ve šk.r.2014/15
ve šk.r.2013/14
ve šk.r.2012/13

Zápisy ze schůzek Klubu:
2. 12. 2015
10. 4. 2014
27. 1. 2014
28. 11. 2013
11. 4. 2013
15. 11. 2012

Účetnictví Klubu:
Vyplacené příspěvky
Vyúčtování plesu 2014
Účetnictví 2013

Formuláře:
Žádost o příspěvek

Gymnázium Ch.Dopplera
Klub rodičů a přátel Gymnázia Ch. D. je občanské sdružení, jehož členy jsou především rodiče žáků této školy.
Jeho hlavním cílem je spolupracovat s vedením školy a podporovat studijní, odborné a zájmové aktivity studentů.

Na výroční schůzi rodičů dne 2. prosince 2015 byl zvolen výbor Klubu a revizní komise Klubu ve složení:

Výbor: předseda:
1. místopředseda:
2. místopředseda:
tajemník:
hospodář:
Magdalena Matějková Běhanová
Hana Engstová
Lenka Slováčková
Iveta Honsejmanová
Gabriela Pokorná
Revizní komise: předseda:
člen:
David Karas
Radka Čejková

Informace k placení příspěvků:

  • Příspěvek Klubu pro školní rok 2015/2016 je ve výši 300 Kč (sourozenci platí pouze jednou).
  • Příspěvek je možné poslat bezhotovostně na účet Klubu, č.ú. je 27-3432660217/0100. Do zprávy příjemci je nutné napsat třídu a jméno Vašeho dítěte (ve formátu např. 1.J Novák Jan), aby bylo možné Vaši platbu správně zařadit.
  • Příspěvek bude také vybírán v hotovosti na každých třídních schůzkách zástupcem Klubu rodičů v přízemí u vchodu do školy. Na příspěvek Vám bude vystaven doklad.

Dotazy, náměty a případné připomínky zasílejte předsedkyni Klubu (E-mail: KR.gchd(at)seznam.cz).
Připomínky budou projednány výborem Klubu a poté s vedením školy. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem.